Her skriver vi lidt om arbejdet, på at sammelægge AGVV og LUVV

kontrakt-om-sammenlægning AGVV_LVV

Budget for Nyt Lundby Vandværk

30-Juni-2022

Nyt omkring sammenlægning, fra møde den 29. juni 2022 mellem Lundbyvv og Alstrup Guldborg vv
På mødet blev vi enige om hvordan vi arbejder videre med sammenlægningen. Målet er at vi kan færdiggøre en sammenlægningsaftale til underskrift i september og derefter indkalde til generalforsamlinger i de to foreninger, hvor den endelige beslutning så skal tages. Sammenlægningsaftalen skal vedtages på begge foreningers generalforsamlinger og sandsynligvis også på efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger.
Hvis generalforsamlingerne beslutter at sammenlægge, er det planen, at de to foreninger bliver til én pr. 1. januar 2023. Lundby Vandværk vil så skulle levere vandet til alle ca. 340 forbruger. Der skal etableres en ledning fra Brarup til Alstrup samt en nødforsyningsledning fra Lundbyvv ud til Nykøbingvej, hvor Nr. alslev vandværk kan levere vand i tilfælde af driftsstop.

Del siden