Alstrup-Guldborg vandværk d. 22-06-2018

Møde mellem Øster & Vester Kippinge vandværk og Alstrup-Guldborg vandværk

Vi mødes på Alstrup-Guldborg vandværk kl. 13.30 med to repræsentanter fra Øster & Vester Kippinge vandværk, nemlig Niels og palle, samt to fra Alstrup-Guldborg vandværk, Kaj-Ove og Thomas.

Vi snakkede om vores boringer, og om hvor plaseringen er på vandværkets grund, samt hvilke stand, de er i, renovering mm. Øvk. vandværk alternerer borepumperne ca. hver 4 time for ikke at belaste én boring for meget, i længere tid ad gangen, snakkede om hvilket entreprenører øvk. Vandværk havde brugt gennem tiden, samt de havde monteret to nye borepumper, hvordan de pejlet vandstanden i deres boringer mm.

vi var også inde på vandværket og se vores pumper, filtrere mm. Niels fortæller lidt om de har en speciel greb til at løsne op i filter gruset så luft og vand bedrer kan skylde filteret over det hele, samt at hvis filter gruset kan ”sættes” op som et tårn er det ikke skyllet godt nok, øvk. Vandværk skylder filter ca en gang om ugen, vi snakker også lidt om vores tank til skyllevand med okker i mm. runder også vores 3 vandmåler, om de mon måler rigtig?

Vi kører herefter til øvk. Vandværk, hvor vi ser deres fordeler brønd foran vandværket som indeholder to ledninger med ventiler og vandmåler til hver sin del af nettet, lidt lige som det vi har inde på vores vandværk, vi ser også vandværket indenfor hvor der er malet og rigtig pænt og rent modsat vores vandværk, vi snakker lidt om deres Grundfos pumper som pumper ud på nettet, de pumper ca 3 m3 vand ud i timen med en pumpe ud af to på ca 70% ved 3,3 bar hvor vores køre med to pumper og tæt på 180% ved 4,2 bar, vi ser også deres filter med iltnings bruser i loftet, samt deres ene boring ligger inde i vandværket, den anden boring ligger et godt stykke væk fra vandværket, Niels fortæller at de havde lidt problemer med den ene boring men efter de alternerer med pumperne i de to boringer er der ingen problemer, måske vi skulle gøre det samme med vore to boringer, Thomas spøger ind til hvor meget strøm de bruger mm. Niels siger at vi måske skulle køre om til ham og snakke vider og drikke en enkel øl, det bliver vi alle enig om, så det gør vi.

Vi får virkelig en god snak, omkring alt mulig vedrørende vores vandværker, bland andet fortæller Niels at de bruger ca. 1100 kWh om måneden, samt de har målerbrønde ud for alle deres andelshavere, der halter vi gevaldig efter, og de har næsten ingen vandspild hvor vi har 20% + vi drøfter om vi kunne få vand fra øvk. Vandværk, det ville ikke være en mulighed under spidsbelastninger, med mindre de fik vand, fra deres ring forbindelser, hvilket kunne blive nødvendig, under en renovering af ag. vandværk, vi snakker lidt om honorar til bestyrelsesmedlemmer hvor de udbetaler lidt til alle medlemmer samt et stører beløb til vandværkspasseren, hvor vi kun udbetaler til vandværkspasseren, Niels mener man en dag måske kunne fuldtids ansætte, en vandværkspasser som flere vandværker så kunne deles om i området, måske en mulighed, øvk. Vandværk har ikke en hjemmeside, hvor Thomas siger at vi har en hjemmeside, pga. Thomas står for den og den dag han ikke sidder i bestyrelsen mere, lukker den måske ned, hvem ved, vi runder rigtig mange emner og det var virkelig et godt møde, håber der kan blive flere af dem.

Del siden