08-Oktober-2022

d. 01-07-2022, 26-08-2022, 23-09-2022

05-April-2022

AR-22-CG-22032552-01 analyserapport 23-03-2022 Storstrømsvej 2a

05-April-2022

Torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00
i Guldborg-Falster Bådebrolaugs lokaler
Dagsorden:
1. Beslutning om ændrede periode for regnskab.
2. Fremlæggelse og godkendelse af forskudt regnskab.
3. Bestyrelsen bemyndigestil at forberede sammenlægning
med Lundby og Omegns Vandværk.

01-April-2022

AR-22-CG-22032551-01 analyserapport 23-03-2022 Storstrømsvej 2a

29-Marts-2022

06-Marts-2022

31-Januar-2022

AR-22-CG-22009572-01 analyserapport 27-01-2022 Steffensmindevej 2

31-Januar-2022

AR-22-CG-22009557-01 analyserapport 27-01-2022 Steffensmindevej 2

22-August-2021

24-Juni-2021

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

31-Maj-2021

Alstrup-Guldborg Vandværk
afholder generalforsamling
Tirsdag 29. juni 2021 kl. 19.00
i Guldborg-Falster Bådebrolaugs lokaler
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Se hjemmesiden
www.alstrup-guldborg-vand.dk
Bestyrelsen

31-Maj-2021

regnskab godkendt af revisorer og klar til generalforsamlingen.

02-Marts-2021

AR-21-CG-21017800-01 Alstrup-Guldborg Vandværk - Vandværket- 56000 - V02000100 4375000100

02-Marts-2021

AR-21-CG-21017805-01 22-02-2021 analyserapport Alstrupstrandvej 3

05-Januar-2021

AR-21-CA-20082065-01 analyserapport 23-12-2020 Storstrømsvej 9

30-December-2020

AR-20-CA-20082064-01 analyserapport 23-12-2020 Storstrømsvej 9

10-August-2020

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

25-Juli-2020

Alstrup-Guldborg
Vandværk
afholder generalforsamling
Onsdag 12. aug. 2020 kl. 19.00
i Guldborg-Falster Bådebrolaugs lokaler
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Fremmøde: Kun 1 person pr. husstand.
Se hjemmesiden
www.alstrup-guldborg-vand.dk
Bestyrelsen

29-Maj-2020

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

24-Marts-2020

AR-20-CA-00929166-02 analyserapport 26-02-2020 Alstrup-Guldborg Vandværk Vandværket 56000 V02000100 4375000100

11-Marts-2020

AR-20-CA-00929164-01 analyserapport 26-02-2020 Smalbyvej 3

19-Februar-2020

AR-20-CA-00921357-01 analyserapport 03-02-2020 Alstrup-Guldborg Vandværk - DGU 231.176 - V02000100 4375000102

08-Februar-2020

Sagsnr08-24850_Doknr18565-20_v1_Tjekliste - tilsynsrapport Alstrup Guldborg 2020

08-Februar-2020

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

13-December-2019

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

08-December-2019

AR-19-CA-00903153-01 analyserapport 03-12-2019 Steffensmindevej 2

08-December-2019

AR-19-CA-00903152-01 analyserapport 03-12-2019 Steffensmindevej 2

13-November-2019

30-Oktober-2019

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

26-August-2019

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

08-Juli-2019

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

27-Maj-2019

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

13-Maj-2019

1. Valg af Dirigent
2. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter
3. Eventuelt

23-April-2019

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

15-April-2019

1. Ekstraordinært punkt som forberedelse til kommende ekstraordinær
generalforsamling
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Meddelelser fra formanden
4. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
5. Status for igangværende arbejder
6. Tilgang/afgang af andelshavere
7. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
8. Fastsættelse af næste møde
9. Eventuelt

27-Marts-2019

Sammen version som på generalforsamling, dog uden Prebens noter.

27-Marts-2019

Der afholdes Ekstra ordinær generalforsamling d. 23-04-2019, kl. 19:00 i GFB-lokaler.
Eneste punkt på dagsorden er godkendelse af nye vedtægter.

27-Marts-2019

1. Bestyrelsens konstituering
2. Fremadrettet

22-Marts-2019

1. Ekstraordinært punkt som forberedelse til kommende generalforsamling
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Meddelelser fra formanden
4. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
5. Status for igangværende arbejder
6. Tilgang/afgang af andelshavere
7. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
8. Fastsættelse af næste møde
9. Eventuelt

13-Marts-2019

11-Marts-2019

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuelt

05-Marts-2019

se forside, eller tryk på link

01-Marts-2019

AR-19-CA-00768860-01 analyserapport 21-02-2019 afgang vandværk

28-Februar-2019

AR-19-CA-00768868-01 analyserapport 21-02-2019 Alstrup-Guldborg Vandværk - DGU 231.93 - V02000100 4375000101

28-Februar-2019

AR-19-CA-00768859-01 analyserapport 21-02-2019 Alstrupstrandvej 3

26-Februar-2019

Temaaften i Nykøbing F.

26-Februar-2019

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af andelshavere
6. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
7. Fastsættelse af næste møde
8. Eventuel

04-Februar-2019

1. Godkendelse af referat fra d. 20181220
2. Vandværket og forbrugere
3. Forslag til fornyede vedtægter
4. Forslag til forretningsorden
5. Eventuelt

07-Januar-2019

23-December-2018

AR-18-CA-00748333-01 analyserapport 13-12-2018 Smalbyvej 3

21-December-2018

AR-18-CA-00748334-01 analyserapport 13-12-2018 Smalbyvej 3

20-December-2018

Renovering/tilpropning af boring 231.176 bag ved vandværket

30-November-2018

dagsorden: Vandværket og forbrugere, Renovering af boringer og vandværk, eventuelt

12-September-2018

ledningsbrud overfor Alstrup Skovvej 15, hvor Egelev smeden arbejder

26-Oktober-2018

dagsorden: Vandværket og forbrugere, Renovering af boringer og vandværk, eventuelt

05-Oktober-2018

dagsorden: Gennemgang af tilsynsrapport af d. 15/6 2016, Vandværket og forbrugere, Renovering af boringer og vandværk

29-September-2018

taktsblad 2018 godkendt af Guldborgsundkommune d. 21-09-2018

17-August-2018

dagsorden: vandværk og forbruger, tilbud på lytteudstyr for utætheder, kontakt til nabovandværk, kommunes politik for udvikling af vandværker, renovering af boringer.

31-Juli-2018

En lille video hvor man kan se sporgas komme op af asfalten.

31-Juli-2018

Vandbrud ved silo i Guldborg, hvor Leif Koch og Egelev Smeden arbejder.

26-Juni-2018

AR-18-CA-00679421-01 analyserapport 15-06-2018 storstrømsvej 9

25-Juni-2018

AR-18-CA-00679422-01 analyserapport 15-06-20118 vandværk

22-Juni-2018

Møde mellem Øster & Vester Kippinge vandværk og Alstrup-Guldborg vandværk

07-Juni-2018

dagsorden: opfølgning eks. generalforsamling, vandværk og forbruger, kontakt til nabo vandværk, krævede uddannelse, kommunens politik for udvikling af vandværk.

07-Juni-2018

drikkevandundersøgelse

Eurofins kommer og udtager vandprøver efter den nye ordning d. 15-06-2018

23-Maj-2018

Kaj-Ove, Flemming og Thomas er på hygiejne kursus i Nykøbing F.

14-Maj-2018

Flemming og Thomas til temaaften i Slagelse om egenkontrol og desinficering

12-April-2018

prøvetagningsplan år 2018 til 2022

06-April-2018

ekstraordinær generalforsamling afholdt i gfb lokaler kl. 19.00

06-April-2018

bestyrelsesmøde dagsorden: vandværk og forbrugere, budget og aktiviteter for 2018, planlægning af ekstraordinær generalforsamling, eventuelt

03-April-2018

bestyrelsesmøde dagsorden: hygiejne kursus, overlevering fra vandværkspasser, budget 2018, planlægning af ekstraordinær generalforsamling, eventuelt.

03-April-2018

møder afholdt lige efter generalforsamlingen

05-Februar-2018

generalforsamling afhold i gfb lokaler kl. 19.00

05-Februar-2018

bestyrelsesmøde dagsorden: ledningsbrud Storstrømsvej, siden sidst, regnskab/budget, generalforsamling, eventuelt

25-Januar-2018

bestyrelsesmøde dagsorden: siden sidst, vandprøver, renovering af boring og murværk, LER, aftale om ringforbindelse, forsikring, budget takstblad, kommunikation i bestyrelsen, generalforsamling, eventuekt

18-November-2017

bestyrelsesmøde angående tilbud og generalforsamling
Bestyrelsesmøde d. 26/1-2018 aflyst pga. sygdom

09-November-2017

bestyrelsesmøde angående bank skiftet, ledningsregistrering (LER), renovering af murværk, renovering af boringer,

27-Oktober-2017

Thomas har været hos Karl i Alstrup, for at efterlyse det bestyrelsesmøde, som Karl ville indkalde til, efter sommer ferien, Karl fortæller han vil indkalde til bestyrelsesmøde inden 14 dage.

10-Maj-2017

bestyrelsesmøde angående tilbud på renovering af vores råvandsboringer

01-April-2017

generalforsamling afholdt d. 31/3-2017 kl 19.00 i gfb lokaler

05-Marts-2017

brøndborer kommer på besøg

10-Februar-2017

Næste bestyrelses møde er d. 3/3-2017 kl. 14.00 - Bestyrelses møde aflyst da aftale med brøndborer glipper igen

13-Januar-2017

Der afholdes generalforsamling d. 31/3-2017 kl. 19.00 i gfb lokaler

Del siden